Plotësoni të gjitha fushat me *

Contact:
Reçic e vogel, 1200, Tetovo, Macedonia
Phone:
+389 70 866 932
E-mail:
info@fe2iron.com

Fe2iron meret me përpunimin e hekurit dhe prodhimin e Dyer,Mobilje,Rethoja,Ballkone,Shkall,Kulme për Terasa si dhe aksesor të ndryshem nga hekuri.

Contact

Reçic e vogel, 1200, Tetovo, Macedonia
00389 70 866 932